הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פולונסקי - תשע"ח