הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

המבנה הארגוני של הרשות למחקר ופיתוח

הרשות למחקר ופיתוח כפופה לסגן הנשיא למחקר ופיתוח, המשמש כיו"ר הרשות ומפקח על פעולותיה. לתפקוד השוטף של הרשות אחראי מנהל הרשות. פעולות הרשות, לרבות טיפול בתקציבי המחקר שבנאמנותה, מוכוונות ומאושרות על ידי הוועד המנהל שלה בראשות נשיא האוניברסיטה.

הסיוע והטיפול בהגשת הצעות מחקר מתבצעים בארבעה מדורים המתמחים בעבודה מול קרנות וגופי מימון מחקר על בסיס מיקומם הגיאוגרפי: מדור אמריקה/אסיה והפסיפיק, האיחוד האירופי, ארצות אירופה וישראל. חלוקת המשאבים הפנימיים של האוניברסיטה המוקצים למחקר ופיתוח נעשית במדור למענקי ​פנים.

הפיקוח על תקציבי המחקר האוניברסיטאיים והפקת דוחות כספיים לגופי מימון המחקר נעשים ברובם ביחידת תקציבי המחקר של הרשות, המורכבת מארבעה צוותים של רכזות תקציבים, בפיקוחו של ראש היחידה.

​כמו כן, ישנם ברשות תפקידי מידענות, לוגיסטיקה יחידתית ותפקידי מטה נוספים, המשרתים כולם את פעילויות קידום המחקר באוניברסיטה והבקרה עליו.

Organizational Structure 2017

פרטי התקשרות עם צוות הרשות למחקר ופיתוח ניתן למצוא כאן.