הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הנחיות להפעלת מענקים ותקציבי מחקר

ברכות! הצעת המחקר שהגשת אושרה על ידי הקרן ותזכה למימון. צוות הרשות למחקר ופיתוח עומד לרשותך בכל הקשור להכוונה וסיוע בהפעלת התקציב ומימוש כספי המענק.

​לנוחיותך, קיבצנו בעמוד זה מידע הנוגע להפעלת מענקים ולשימוש בתקציבי מחקר.
חשוב לזכור שהפעלת מענק מחקר ושימוש בתקציב מחקר טומנים בחובם גם אחריות רבה כלפי המממן והאוניברסיטה. חריגה מכללי הקרן או שימוש לא נכון בכספים שהועידה הקרן לביצוע פרויקט המחקר עשויים לפגוע בשמך הטוב בקרן בהגשות עתידיות, ואולי אף בהגשות לקרנות מחקר אחרות, וזאת בנוסף לפגיעה אפשרית בשמה של האוניברסיטה וביחסיה עם הקרן. עמידה בכללי הקרן תעשה במקביל לשמירה על החוקים והתקנות שקבעה המדינה, לאמנות ועקרונות בין-לאומיים וכמובן לכללי האוניברסיטה.

דיווח כספי ומדעי למממן

במרבית מענקי המחקר הניתנים על ידי גופי מימון מחקר חיצוניים נדרשת האוניברסיטה לספק דוח כספי בפרקי זמן שונים לאורך תקופת המענק. הדוח מפרט את האופן בו מומש המענק באמצעות תקציב המחקר על ידי פירוט ההוצאות שנעשו בו. דוחות אלו מופקים על ידי רכזות ורכזי התקציבים ברשות למחקר ופיתוח, תוך שיתוף פעולה הדוק עם החוקר וצוותו.

בנוסף, דורשות קרנות המימון לרוב גם דוח מדעי, לעיתים מספר פעמים במהלך תקופת המחקר ובחלק מן המקרים רק בסופה. בדוח מתוארת העבודה המחקרית והתוצרים המדעיים שהופקו במסגרת המענק. האחריות לכתיבת הדוח היא של החוקר, בתיווך הרשות למחקר ופיתוח ובהתאם לדרישות המממן.

במקצת הקרנות ישנם טפסים יעודיים והנחיות להפקת דוחות אלו, כמפורט בקישור זה.