הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

מממנים עיקריים - הנחיות וטפסים

בהמשך להנחיות המופיעות באתרי הקרנות השונים, להלן מידע נוסף אודות נוהל הגשת הצעת מחקר ודיווחים מדעיים וכספיים של מספר קרנות עיקריות.

קרנות בארץ

קרנות בחו"ל