הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוור ישיר לאפשרויות מימון מחקר

מערכת הדיוור הישיר של הרשות למחקר ופיתוח מאפשרת קבלת הודעות על פרסומים חדשים בנוגע לאפשרויות מימון מחקר ובכלל זאת קולות קוראים למענקי מחקר, למלגות ולהשתתפות בכנסים מדעיים, ישירות לדואר האלקטרוני. ​ניתן לבחור את תחומי המחקר שלגביהם תשלחנה ההודעות ולהגדיר את מועדי קבלתן ואת תדירותן.

השירות מיועד לאנשי האוניברסיטה העברית בלבד. על מנת להירשם למערכת יש להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וקוד אישי אוניברסיטאי.