הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

דו"ח התקדמות - מכבי שירותי בריאות