הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קלצ'קי - תשע"ח