הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קיי - תשע"ח