הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים ב-ISF לשנת 2017