הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ITALY-ISRAEL WORKSHOP ON NANOSATELLITE TECHNOLOGIES