הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

מרכזי I_CORE באוניברסיטה

שם המרכז דוא"ל אתר
"דעת המקום" – מרכז I-Core לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני @ W
מרכז I-Core למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט @ W
מרכז המחקר באסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים @ W