הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קובץ הכללים האוניברסיטאי בנוגע לשימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה