הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדות המחקר הפקולטאיות

 

פקולטה/בית ספר שם תפקיד טלפון דוא"ל
חינוך ד"ר יפעת קוליקנט יו"ר הוועדה 02-5882056 @
גב' ססקייה דה-האן רכזת הוועדה 02-5882022 @
חקלאות פרופ' מאשה ניב יו"ר הוועדה 08-9489664 @
מדעי החברה פרופ' מאיה תמיר יו"ר הועדה 02-5883025 @
גב' שרון בן-אריה רכזת הוועדה 02-5881470 @
מדעי הטבע פרופ' דני פורת יו"ר הוועדה 02-6586948 @
גב' שרית ברק רכזת הוועדה 02-6585355 @
מדעי הרוח פרופ' אלי לדרהנדלר יו"ר הוועדה 02-5882468 @
גב' מירב יעקובי רכזת הוועדה 02-5883502 @
מנהל עסקים פרופ' אורלי שדה יו"ר הוועדה 02-5883227 @
גב' איילת הררי רכזת הוועדה 02-5883224 @
משפטים ד"ר מיכל שור-עופרי יו"ר הוועדה 02-5882528 @
גב' ליזה נזלובין רכזת הוועדה 02-5882537 @
עבודה סוציאלית ד"ר מיכל אלמוג-בר יו"ר הוועדה 02-5882113 @
גב' הדס מיוחס-סנדמן רכזת הוועדה 02-5882205 @
רפואה פרופ' אורנה אמסטר-חודר יו"ר הוועדה 02-6758460 @
דיקנט גב' אלינור דרקסלר רכזת הוועדה 02-6758069 @
רפואת שיניים פרופ' אבי-חי חובב יו"ר הוועדה 02-6758802 @