הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

מחקרים בהם מעורבים בני אדם - חובת הכשרה

מדיניות האוניברסיטה בנוגע למחקרים בהם מעורבים בני אדם קובעת כי:

  • חוקרים, מורים, תלמידי מוסמך ודוקטור שבמחקרם מעורבים בני אדם, חייבים בתעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית המותאמת  לעיסוק במחקרים מסוג זה.
  • החל משנת הלימודים תשע"ג (מ-1/10/2012) הוועדות האתיות לעניין זה לא תאשרנה בקשות להיתרי מחקר לחוקרים, מורים או תלמידי מחקר שאין בידם תעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית בנדון.
כדי לסייע, לכל הנוגעים בדבר לעמוד בדרישה זו רכשה האוניברסיטה מינוי לתוכנה האינטרנטית של ארגון CITI המנפיקה תעודה בתום ההכשרה. CITI הוא גוף המקדם שימוש ממוחשב בתוכניות אחידות להכשרת חברי סגל במוסדות מחקר בתחום ההתנהגות הראויה במחקר ובהן גם כזו העוסקת בניסויים בבני אדם. חוקרים ותלמידי מחקר המעוניינים לבצע מחקר המערב בני אדם יכולים להיכנס למערכת, ללמוד את החומר הנדרש ולקבל אישור המעיד על מעבר ההכשרה.

הוראות כניסה ושימוש בתוכנה:

  • יש להיכנס לאתר התוכנה: www.citiprogram.org 
  • למשתמשים חדשים יש להקליק על Register
  • בשדה 'Participating Insitutions' יש לבחור Hebrew University of Jerusalem.
  • יש למלא את הפרטים האישיים ולבחור את המודול המתאים. הקורס הבסיסי Social Behavioral Basic Research הינו הכללי ביותר ומתאים לכל.
  • יש ללחוץ על ENTER ולהתחיל בקורס. לדוברי אנגלית ברמת שפת-אם הלימוד אורך כ-4 שעות.
  • לאחר כל חלק ישנו שאלון שיש לעבור אותו.
  • בסיום הקורס מונפקת התעודה.