הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

אירועים והדרכות

מעת לעת מארגנת הרשות למחקר ופיתוח הדרכות לחוקרים בנושאים הקשורים לתחומי אחריותה. בנוסף, מעורבת הרשות באירוח משלחות מהארץ ומחו"ל באוניברסיטה.

האירוע תאריך פרטים