הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

בקשת היתר להחזקה ו/או לביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי