הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

אנשי קשר בקרנות חיצוניות

פירוט אנשי הקשר המצוינים להלן הינו ריכוז של מקצת הנציגים בקרנות אלו. פרטי אנשי קשר נוספים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של הקרנות.

הקרן הלאומית למדע (ISF)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' אמירה פהר סמנכ"ל 02-5885407 @
גב' לילך ברוך עוזרת למנכ"ל 02-5885414 @
גב' שפע מנצר אחראית מערכות מידע 02-5885415 @
ד"ר אלה פייר מנהלת מדעית לתוכניות מיוחדות 02-5885401 @
גב' דליה שושני אחראית תוכנה 02-5885415 @

קרן ארה"ב-ישראל (BSF)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר רחל הרינג עוזרת למנכ"ל 02-5828239 @
גב' אורלי רוזנצווייג אחראית מחשוב ומערכות מידע 02-5828239 @

קרן גרמנית-ישראלית (GIF)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר צ'לינה כהן-סיידון מנהלת אגף מדעי 02-6233814 @
גב' מירב איובי מנהלת אגף פיננסי 02-6233814 @

הקרן למחקר חקלאי (BARD)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' מרים גרין חשבות 03-9683594 @
גב' ניצן זינגר מנהלת אדמיניסטריבית 03-9683980 @

המינהלת למו"פ האירופי (ISERD)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' איילה קרניול רכזת בריאות, חקלאות, ביוטכנולוגיה וסביבה 03-5118119 @
מר דני סקר תוכנה, חומרה, תקשורת וטכנולוגיות עתידניות 03-5118121 @
גב' ליאור בן ארצי - גרשון רכזת אנרגיה אקלים וסביבה 03-5118182 @
ד"ר נילי מנדלבליט רכזת ננוטכנולוגיה, חומרים, תחבורה וחלל 03-5118120 @
גב' סמדר הירש רכזת מדעי החברה ומדעי הרוח, ERC 03-5118126 @

משרד האנרגיה והמים

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' סיגלית בורג ראש ענף תיאום ובקרה 02-5316129 @
גב' רחל גלסר רכזת חוזי מחקר 02-5316082 @
גב' רחל סבן ממונה חשבונות ותשלומים לפרויקטים 02-5316148 @

משרד הבריאות

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' איילה בן שוהם רכזת ענף מענקי מחקר 02-5082158 @
ד"ר עמי בן-יהודה מנהל המחלקה למחקר רפואי 02-5681203 @

משרד המדע

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' מאירה בנימין ראש ענף סיוע מדעי 02-5411170 @
גב' אלונה כהן ראש ענף סיוע מדעי 02-5411173 @
גב' נורית טופז מרכזת בכירה לקשרי חוץ 02-5411157 @
מר רז זדה יועץ מערכות מידע 02-5411805 @
גב' טובה פראוור רכזת דוחות מדעיים 02-5411174 @

המכון לחקר שירותי הבריאות (מלמ"ב)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' זיוה ליטבק 03-5303516 @
מר ליאור מרוז 03-5303516/7 @

הקרן לחקר הסרטן בישראל (ICRF)

שם תפקיד טלפון דוא"ל
מר אלן רובין 212-969-9800 ext. 223 @

קרנות נוספות

שם הקרן טלפון דוא"ל
גב' לילי בילר-לב האגודה למלחמה בסרטן 03-5719574 @
גב' מלי לוין משרד החקלאות 03-9485759 @
גב' רונית מדינה גבע הקרן לבריאות וסביבה 02-6738478 @
ד"ר הראל גל רשות המים 03-6369683 @