הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

צוות הרשות למו"פלשכת הרשות למו"פ

Re'em Sari
פרופ' ראם סרי
סגן נשיא למחקר ופיתוח
טל: 972-2-6586625
חדר מס':409
vp_ard@savion.huji.ac.il

Pablo Kizelstein
ד"ר פבלו קיסלשטיין
מנהל הרשות למחקר ופיתוח
טל: 972-2-6586612
חדר מס':409
pablok@savion.huji.ac.il

Eldad Yoffe
אלדד יפה
עוזר בכיר לסגן נשיא למו"פ
וראש מדור מענקי פנים

טל: 972-2-6586626
חדר מס':409
eldadj@savion.huji.ac.il

Karen Fridman-Kovari
קארן פרידמן-קוברי
מזכירה בכירה
טל: 972-2-6586625
חדר מס':409
karenf@savion.huji.ac.il


מדור חו"ל

Maya Sherman
מיה שרמן
ראש מדור
טל: 972-2-6586638
חדר מס':201
mayash@savion.huji.ac.il

Yulia Goldshmid
יוליה גולדשמיד
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586639
חדר מס':209
yuliag@savion.huji.ac.il

Noa Edelstein
נועה אדלשטיין
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586101
חדר מס':201
noaed@savion.huji.ac.il

מדור האיחוד האירופי

Keren Sagie
קרן שגיא
ראש מדור
טל: 972-2-6586676
חדר מס':213
Kerensa@savion.huji.ac.il

Yaara Rimer
יערה רימר
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586917
חדר מס':214
yaarar@savion.huji.ac.il

Rona Zuriel
רונה צוריאל
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586668
חדר מס':214
ronazu@savion.huji.ac.il

Rona Zuriel
אריק סקלר
רכז מאגדים
טל: 972-2-6586629
חדר מס':202
eriks@savion.huji.ac.il

מדור ישראל

Daniela Pascal
דניאלה פסקל
ראש מדור
טל: 972-2-6586637
חדר מס':211
danielap@savion.huji.ac.il

Netanel Gershi
נתנאל גרשי
עוזר ראש מדור
טל: 972-2-6586601
חדר מס':212
netanelge@savion.huji.ac.il

Livnat Yehoshua
ליבנת יהושע
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586063
חדר מס':212
livnaty@savion.huji.ac.il

Amir Liron
אמיר לירון
עוזר ראש מדור
טל: 972-2-6586649
חדר מס':210
coordinator_assistant@savion.huji.ac.ilמדור מענקי פנים

Eldad Yoffe
אלדד יפה
ראש מדור מענקי פנים
ועוזר בכיר לסגן נשיא למו"פ

טל: 972-2-6586626
חדר מס':409
eldadj@savion.huji.ac.il

Zehava Mulayof
זהבה מוליוף
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584880
חדר מס':215
zehavam@savion

Irena Flaysher
אירנה פליישר
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586623
חדר מס':311
irenaf@savion.huji.ac.il

Yaniv Israeli
יניב ישראלי
עוזר במדור פנים
טל: 972-2-6584260
חדר מס':407
yanivi@savion.huji.ac.il
היחידה הפיננסית

Hani Bem Yehuda
חני בן יהודה
מנהלת היחידה הפיננסית
טל: 972-2-6586105
חדר מס':405
hanib@savion.huji.ac.ilהיחידה הפיננסית - צוות ישראל 1

רשימת קרנות בטיפול הצוות ראה כאן.

Keren Biton
קרן ביטון
ראש צוות דיווח ישראל 1
טל: 972-2-6584770
חדר מס':305
kerenbi@savion

Ofer Cohen
עופר כהן
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586100
חדר מס':312
oferc@savion.huji.ac.il

Sarit Ben-Senior
שרית בן-סניור
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584442
חדר מס':302
saritb@savion.huji.ac.il

Sarit Cohen
שרית כהן
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584772
חדר מס':315
saritcohe@savion

Keren Mizrahi
עדי מזרחי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584288
חדר מס':303
Adimizrahi1@savion


היחידה הפיננסית - צוות ישראל 2

רשימת קרנות בטיפול הצוות ראה כאן.

Keren Osadon
קרן אוסדון
ראש צוות דיווח ישראל 2
טל: 972-2-6584235
חדר מס':313
kerenos@savion.huji.ac.il

Odelia Mymon
אודליה מימון
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584245
חדר מס':301
Odeliamim@savion

Sharon Carmel
שרון כרמל
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586102
חדר מס':301
sharonza@savion

Michael Vitevsky
מיכאל ויטבסקי
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586025
חדר מס':317
michaelvit@savion

היחידה הפיננסית - צוות האיחוד האירופי

רשימת תכניות בטיפול הצוות ראה כאן.

Ortal Arie
אורטל אריה
ראש צוות דיווח האיחוד האירופי
טל: 972-2-6586621
חדר מס':303
ortalar@savion

Elena Ratgauzer
ילנה רטגאוזר
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586850
חדר מס':309
elenara@savion

Merav Bolandi
מירב בולנדי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-5494078
חדר מס':310
meravbo@savion

Shiran Ravid
שירי רביד
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586624
חדר מס':312
shiranrav@savion.huji.ac.il


היחידה הפיננסית - צוות חו"ל

רשימת קרנות בטיפול הצוות ראה כאן.

Erez Yaacoby
ארז יעקבי
ראש צוות דיווח חו"ל
טל: 972-2-6586636
חדר מס':303
erezyaa@savion.huji.ac.il

Esther Nisevich
אסתר ניסביץ
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6585663
חדר מס':309
esthernis@savion

Noam Glatzer
נועם גלצר
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586549
חדר מס':304
noamg@savion

היחידה הפיננסית - צוות הרשות לחדשנות

תכניות בטיפול הצוות ראה כאן.

Nirit Peer
נירית פאר
ראש צוות הרשות לחדשנות
טל: 972-2-6586620
חדר מס':315
niritpe@savion.huji.ac.il

Tali Gohari
טלי גוהרי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586618
חדר מס':304
taligo@savion.huji.ac.il

Moran Shakury
מורן שקורי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586622
חדר מס':310
moranshak@savion

מטה תומך

Ayelet Yakir
איילת יקיר
רכזת כוח אדם ותקציב
טל: 972-2-6586617
חדר מס':401
ayelety@savion.huji.ac.il

Aviad Laxer
אביעד לקסר
מתאם מחשוב
טל: 972-2-6586696
חדר מס':208
aviadl@savion.huji.ac.il

מידענות

Ronit Kaufman
ד"ר רונית קאופמן
מידענית
טל: 972-2-6586633
חדר מס':402
ronitka@savion.huji.ac.il

ייעוץ בכתיבת מענקים

Simon Berkowicz
סיימון ברקוביץ'
רכז כתיבת הצעות מחקר
טל: 972-2-6585051
חדר מס':403
simonb@mail.huji.ac.il

קניין רוחני וטכנולוגיה

Gustavo Fuchs
גוסטבו פוקס
רכז קניין רוחני וטכנולוגיה
טל: 972-2-6584238
חדר מס':203
gustavof@savion.huji.ac.il

Ayelet Sagiv
אילת שגיב
רכזת חוזי מחקר
טל: 972-2-6586616
חדר מס':205
ayelets@savion.huji.ac.il

Ifat Propper
יפעת פרופר
מתאמת אתיקה במחקר
טל: 972-2-6586614
חדר מס':204
Ifat.propper@mail.huji.ac.il