הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

צוות הרשות למו"פ

לשכת הרשות למו"פ

Re'em Sari
פרופ' ראם סרי
סגן נשיא למחקר ופיתוח
טל: 972-2-6586625
חדר מס':409
vp_ard@savion.huji.ac.il

Pablo Kizelstein
ד"ר פבלו קיסלשטיין
מנהל הרשות למחקר ופיתוח
טל: 972-2-6586612
חדר מס':409
pablok@savion.huji.ac.il

Ayelet Sagiv
אילת שגיב
עוזרת סגן נשיא למו"פ
טל: 972-2-6586626
חדר מס':409
ayelets@savion.huji.ac.il

Karen Fridman-Kovari
קארן פרידמן-קוברי
מזכירה בכירה
טל: 972-2-6586625
חדר מס':409
karenf@savion.huji.ac.il
מדור אמריקה, אסיה והפסיפיק

Maya Sherman
מיה שרמן
ראש מדור
טל: 972-2-6586638
חדר מס':210
mayash@savion.huji.ac.il

Yulia Goldshmid
יוליה גולדשמיד
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586639
חדר מס':209
yuliag@savion.huji.ac.il

מדור ארצות אירופה

Alma Lessing
אלמה לסינג
ראש מדור
טל: 972-2-6586649
חדר מס':201
almal@savion.huji.ac.il

Noa Edelstein
נועה אדלשטיין
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586101
חדר מס':201
noaed@savion.huji.ac.il

מדור האיחוד האירופי

Hani Bem Yehuda
חני בן יהודה
ראש מדור
טל: 972-2-6586676
חדר מס':213
hanib@savion.huji.ac.il

Yaara Rimer
יערה רימר
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586917
חדר מס':214
yaarar@savion.huji.ac.il

Rona Zuriel
רונה צוריאל
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586668
חדר מס':214
ronazu@savion.huji.ac.il

מדור ישראל

Daniela Pascal
דניאלה פסקל
ראש מדור
טל: 972-2-6586637
חדר מס':211
danielap@savion.huji.ac.il

Netanel Gershi
נתנאל גרשי
עוזר ראש מדור
טל: 972-2-6586601
חדר מס':212
netanelge@savion.huji.ac.il

Moran Gradshtein-Zini
מורן גרדשטיין-זיני
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586063
חדר מס':212
morangr@savion.huji.ac.il

מדור מענקי פנים

Ziva Rehani
זיוה ריחני
ראש מדור
טל: 972-2-6586636
חדר מס':407
zivar@savion.huji.ac.il

Ilana Nutkevich
אילנה נוטקביץ'
עוזרת ראש מדור
טל: 972-2-6586677
חדר מס':405
ilanan@savion.huji.ac.il

יחידת התקצוב והדיווח

יחידת התקצוב והדיווח - צוות א'

Nirit Peer
נירית פאר
ראש צוות מענקים מישראל
טל: 972-2-6586620
חדר מס':316
niritpe@savion.huji.ac.il

Yakov Hananel Zaidenberg
יעקב חננאל זיידנברג
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586634
חדר מס':301
yakovza@savion.huji.ac.il

Ofer Cohen
עופר כהן
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586100
חדר מס':312
oferc@savion.huji.ac.il

Zehava Mulayof
זהבה מוליוף
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584880
חדר מס':215
zehavam@savion

Edna Nachum
עדנה נחום
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586614
חדר מס':204
ednan@savion.huji.ac.ilיחידת התקצוב והדיווח - צוות ב'

Elena Ratner
ילנה רטנר
ראש צוות מענקים מישראל
טל: 972-2-6584769
חדר מס':314
elenar@savion.huji.ac.il

Emilia Botvinik
אמיליה בוטביניק
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584235
חדר מס':313
emiliab@savion.huji.ac.il

Ayala Atar
איילה עטר
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586102
חדר מס':301
ayalaa@savion.huji.ac.il

Sarit Ben-Senior
שרית בן-סניור
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584442
חדר מס':302
saritb@savion.huji.ac.il

Odelia Mymon
אודליה מימון
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6584245
חדר מס':307
Odeliaodeliamim@savion

Irena Flaysher
אירנה פליישר
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586623
חדר מס':311
irenaf@savion.huji.ac.il


יחידת התקצוב והדיווח - צוות ג'

Adi Weissman
עדי ויסמן
ראש צוות מענקי האיחוד האירופי
טל: 972-2-6586205
חדר מס':306
adiweis@savion.huji.ac.il

Elena Ratgauzer
ילנה רטגאוזר
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586850
חדר מס':309
elenara@savion

Kochava Klimuk
כוכבה קלימוק
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586105
חדר מס':307
kochavak@savion

Merav Bolandi
מירב בולנדי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-5494078
חדר מס':310
meravbo@savion

יחידת התקצוב והדיווח - צוות ד'

Kati Sakhnovsky
קטי סחנובסקי
ראש צוות מענקים מארצות אירופה,
אמריקה, אסיה והפסיפיק

טל: 972-2-6584770
חדר מס':305
katys@savion.huji.ac.il

Esther Nisevich
אסתר ניסביץ
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6585663
חדר מס':309
esthernis@savion

Moran Shakury
מורן שקורי
רכזת תקציבים
טל: 972-2-6586622
חדר מס':310
moranshak@savion

Noam Glatzer
נועם גלצר
רכז תקציבים
טל: 972-2-6586549
חדר מס':304
moranshak@savion


מטה תומך

Ayelet Yakir
איילת יקיר
רכזת כוח אדם ותקציב
טל: 972-2-6586617
חדר מס':401
ayelety@savion.huji.ac.il

Aviad Laxer
אביעד לקסר
מתאם מחשוב
טל: 972-2-6586696
חדר מס':208
aviadl@savion.huji.ac.il

מידענות

Ronit Kaufman
ד"ר רונית קאופמן
מידענית
טל: 972-2-6586633
חדר מס':404
ronitka@savion.huji.ac.il

ייעוץ בכתיבת מענקים

Simon Berkowicz
סיימון ברקוביץ'
רכז כתיבת הצעות מחקר
טל: 972-2-6585051
חדר מס':403
simonb@mail.huji.ac.il

קניין רוחני וטכנולוגיה

Gustavo Fuchs
גוסטבו פוקס
רכז קניין רוחני וטכנולוגיה
טל: 972-2-6584238
חדר מס':203
gustavof@savion.huji.ac.il