הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדת הכנסים האוניברסיטאית

  

שם תפקיד מעמד טלפון דוא"ל
פרופ' אורון שגריר סגן נשיא לבינלאומיות יו"ר הוועדה 02-5883825 @
פרופ' ראם סרי סגן נשיא למחקר ופיתוח חבר 02-6586628 @
ד"ר רוני גולדשטיין חבר סגל אקדמי בכיר חבר 02-5883515 @
פרופ' דני פורת חבר סגל אקדמי בכיר חבר 02-6586948 @
ד"ר אפרת שפר חברת סגל אקדמי בכיר חברה 08-9489964 @
פרופ' אריה קצוביץ' חבר סגל אקדמי בכיר חבר 02-5882323 @
ד"ר פבלו קיסלשטיין מנהל הרשות למחקר ופיתוח משקיף 02-6586612 @
גב' מלה ברסלבסקי הרשות לבינלאומיות, רכזת הוועדה משקיפה 089489067 @