הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ועדת הכנסים האוניברסיטאית

שם תפקיד מעמד טלפון דוא"ל
פרופ' אורון שגריר סגן נשיא לבינלאומיות יו"ר הוועדה 02-5883825 @
ד"ר ליאור אשד וויליאמס חברת סגל אקדמי בכיר חברה 08-9489964 @
ד"ר רוני גולדשטיין חבר סגל אקדמי בכיר חבר 02-5883515 @
פרופ' שרה כהן חברת סגל אקדמי בכיר חברה 02-5494545 @
פרופ' ראם סרי סגן נשיא למחקר ופיתוח חבר 02-6586628 @
רו"ח אריה קצוביץ' חבר סגל אקדמי בכיר חבר 02-5882323 @
ד"ר פבלו קיסלשטיין מנהל הרשות למחקר ופיתוח משקיף 02-6586612 @
גב' אילנה נוטקביץ' ע' רמ"ד פנים, רכזת הוועדה משקיפה 02-6586677 @