הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס זלמן כהן לתגליות בחקר הרפואהלצפיה במצגות הזוכים לחץ כאן.