הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פרוסינר אברמסקי למדעי המוחלצפיה במצגת הזוכים לחץ כאן.