הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פולונסקי ליצירתיות וחדשנותלצפיה במצגות הזוכים לחץ כאן.