הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קלצ'קי לקידום החזית המדעיתלצפיה במצגות הזוכים לחץ כאן.