הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קיי לחדשנותצפיה במצגות הזוכים לחץ כאן.