הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הוועד המנהל של הרשות למחקר ופיתוח

 

שם תפקיד מעמד בוועד
פרופ' אשר כהן נשיא האוניברסיטה יו"ר
מר ישי פרנקל סגן נשיא ומנכ"ל חבר
פרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה חבר
פרופ' ראם סרי סגן נשיא למחקר ופיתוח חבר
ד"ר פבלו קיסלשטיין מנהל הרשות למחקר ופיתוח חבר
פרופ' בני חפץ נציג הפקולטה לחקלאות חבר
פרופ' לזר פרידלנד נציג הפקולטה למדעי הטבע חבר
פרופ' חיים רוזן נציג הפקולטה לרפואה חבר
פרופ' יהודה שביט נציג הפקולטה למדעי החברה חבר
מר ליאור אגאי סמנכ"ל ומנהל הכספים משקיף
פרופ' איתמר וילנר יו"ר הוועדה לתשתית מדעית משקיף
מר יעקב מיכלין מנכ"ל חברת יישום משקיף