הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הוועד המנהל של הרשות למחקר ופיתוח

 

שם תפקיד מעמד בוועד
פרופ' אשר כהן נשיא האוניברסיטה יו"ר
מר ישי פרנקל סגן נשיא ומנכ"ל חבר
פרופ' ברק מדינה רקטור האוניברסיטה חבר
פרופ' ראם סרי סגן נשיא למחקר ופיתוח חבר
ד"ר פבלו קיסלשטיין מנהל הרשות למחקר ופיתוח חבר
פרופ' דני פורת נציג הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע חבר
פרופ' חיים רוזן נציג הפקולטה לרפואה חבר
פרופ' מאשה ניב נציגת הפקולטה לחקלאות חברה
פרופ' מאיה תמיר נציגת הפקולטה למדעי החברה חברה
ד"ר איציק גולדווסר מנכ"ל חברת יישום משקיף
מר יניב כהן סמנכ"ל הכספים משקיף
מר רם סמו ראש אגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים משקיף