הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא לקבלת תמיכה בכנסים מדעיים בינלאומיים

   תיאור

​האוניברסיטה מעודדת קיומם של כנסים מדעיים בינלאומיים המאורגנים על-ידי חוקריה, ורואה חשיבות בכנסים אלו להידוק הקשרים בין חוקריה לבין עמיתיהם בארץ ובעולם - לטובת קידום המדע, המחקר, החינוך והתרבות. לצורך כך מקצה האוניברסיטה משאבים פנימיים לסיוע בארגון כנסים אלו, באמצעות ועדת הכנסים האוניברסיטאית. החלטות הוועדה נקבעות בהתאם לאמות המידה למתן תמיכה.

​ניתן להגיש בקשות לתמיכה בכנס בכל עת. עם זאת, ועדת הכנסים מתכנסת ​פעמיים בשנה לדון בבקשות שהוגשו, כחודש לאחר תחילת כל סמסטר. על מנת שבקשות תובאנה לדיון בוועדה עליהן להיות מוגשות עד לתאריך ההגשה הקובע המצוין לעיל.

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות הטופס המצורף אותו יש לשלוח לגב' אילנה נוטקביץ' ilanan@savion.huji.ac.il

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)