הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא ע"ש גולדה מאיר למתן מלגות לסטודנטיות לתארים מתקדמים לביצוע שיתוף פעולה מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי לשנת הלימודים תשפ"א

   תיאור

משרד המדע והטכנולוגיה מעניק מלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה על שם גולדה מאיר לסטודנטיות לתארים מתקדמים. המלגה מיועדת לתקופת ביצוע מחקר המתקיים בשיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי בו תודגש התרומה של התעשייה או המגזר העסקי למחקר. המלגה מעניקה לסטודנטית אפשרות לצבור ניסיון בתעשייה ובמגזר העסקי והציפייה היא שהניסיון והחשיפה לעולמות אלו יקלו על השתלבות מקצועית הולמת במגזר העסקי בעתיד בהתאם לתחום התמחותה.
מטרת המלגה לעודד קידום נשים למשרות בכירות באקדמיה בתעשייה ובמגזר העסקי ולהגדיל את מספר הנשים המצטיינות המגשימות את פוטנציאל ההשתלבות שלהן בתפקיד בכיר בתעשייה ובעולם העסקי.

במסגרת קול קורא זה מוזמנות סטודנטיות לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט לבצע מחקר משולב באקדמיה ובתעשייה או במגזר העסקי בכל תחומי המדעים.
 

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)