הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא למתן מלגות ע"ש יצחק נבון לסטודנטיות מהפריפריה הלומדות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת הלימודים תשפ"א

   תיאור

מטרת תכנית המלגות על שם יצחק נבון היא לעודד עשייה מחקרית של סטודנטיות מצטיינות לתארים מתקדמים המתגוררות בפריפריה. מחקרים מצביעים על כך ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה מושפע במידה רבה מרמת ההשכלה של האוכלוסייה בגילאי העבודה, ולפיכך פועל המשרד לעודד הישגיות מדעית בקרב קהל היעד של התכנית בכוונה לסייע בצמצום הפערים בחברה וחזק את החוסן הכלכלי-חברתי של המדינה.
סטודנטיות מצטיינות לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורט בתחומי המדעים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה במוסדות להשכלה גבוהה מוזמנות להגיש מועמדות.
מלגאית זוכה תידרש לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של 50 שעות לפחות במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת התכנית הלאומית לקידום הלמידה בדרך החקר בתחומי המדע והטכנולוגיה, כמפורט בסעיף ג.‎4 בקול קורא.

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)