הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא למלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת 2018

   תיאור

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של תלמידות מצטיינות הלומדות לתואר שלישי ופוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה והנדסה.
המשרד מבקש להפנות מלגה זו לתלמידות ומשתלמות, אשר מקום מגוריהן הנוכחי באחד מן היישובים המוגדרים באשכולות 1-6 במדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס, על פי המופיע בספח תעודת הזהות המעודכן של המשתלמת.
מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים המצטיינות המבצעות תואר שלישי ופוסט-דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ואשר יהוו דמויות להשראה ומופת. בהתאם לכך, תידרש המשתלמת לבצע פעילות התנדבותית בהיקף של 50 שעות לפחות, במהלך תקופת ההתקשרות במסגרת "התכנית הלאומית לקידום הלמידה בדרך החקר בתחומי המדע והטכנולוגיה", כמפורט בסעיף ג.3 בקול קורא המקורי.

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)