הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

German-Israeli Foundation (GIF) 2017 - Young Scientists' Program - Medicine, Life Sciences and Humanities

   Description

​​​​​​The GIF Young Scientists’ Program aims to encourage young scientists and help them establish first contacts with potential counterparts in Israel or Germany.

The program supports researchers within 8 years after completing their Ph.D., M.D., or equivalent degree (at the starting date of the grant, 1.1.2019), and will give these scientists an opportunity to present themselves and their research activities in the other country.

In this submission cycle the GIF Young Scientists' Program will be open in the following areas:​

  • Medicine - Basic Research, Practical Medicine, Clinical Research, Biomedical Research etc.
  • Life Sciences - Biology, Cell Biology, Genetics, Plant Sciences, etc.​
  • Humanities - Archaeology, History, Literature, Philosophy, etc.​


The GIF Young Scientists’ Program is aimed to scientists without a research partner. The applicants should not have any working relations yet with scientists in the other country. This program offers a platform to facilitate first contact between younger scientists with potential collaborators in the other country which may later on lead to a joint proposal within the GIF Regular Program based on this project.

The application website will be open from 15 August, 2017, for submissions in both programs, and will be closed on Tuesday, 24th October, 2017 16:00 Israel time.

Success rate: 33.3%

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)