הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

Freie Universität Berlin – HUJI: Joint Seed Money Funding Scheme with the Botanic Garden and Museum in Berlin

   Description

With the goal of facilitating cooperation in the framework of a strategic partnership, Freie Universität Berlin (FUB) and the Hebrew University of Jerusalem (HUJI) have established a joint seed money funding scheme. The funding shall enable FUB and HUJI faculty and researchers to identify complementary strengths, facilitate the use of synergies, and promote the development of outstanding future research projects.
The supported activities should have a clearly defined focus and serve as a catalyst for the development of new joint projects.

The 2021/2022 call welcomes proposals for collaboration of HUJI scientists with FUB scientists from the Botanic Garden and Museum in Berlin.

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)