הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

EU Prize for Women Innovators

   Description

The European Commission runs the third edition of the EU Prize for Women Innovators to reward three women who have achieved outstanding innovations and brought them to market. The prize aims to raise awareness of the need for more female entrepreneurs and to inspire other women to follow in their footsteps.

The first prize is worth €100 000, the second prize €50 000 and third prize €30 000. The contest is open to all women residing in the EU or associated countries who have founded or co-founded a company across all sectors and who have at some point of their careers benefited from EU's research and innovation funding.

The company must have been registered before 1 January 2013 and have had an annual turnover of at least EUR 100 000 in 2013 or 2014.

כניסה

המידע המלא ניתן לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)