אמות מידה לתמיכה בכנסים מדעיים בינלאומיים

ועדת הכנסים האוניברסיטאית תשקול מתן תמיכה למימון כנס רק בתנאים הבאים:

 • לכנסים מדעיים בינלאומיים ברמה המדעית הגבוהה ביותר
 • לכנסים המאורגנים על-ידי אנשי סגל האוניברסיטה העברית (במסלול הרגיל, לא כולל גמלאים)
 • לכנסים רב-מוסדיים הכוללים נציגות רצינית של חברי סגל מהאוניברסיטה ושל חוקרים ממספר מוסדות בחו"ל
 • לכנסים בהם יש ייצוג מגדרי הולם ברשימת דוברי/דוברות הכנס המוצע
 • לכנסים דו-מוסדיים בהשתתפות חברי סגל מהאוניברסיטה וממוסד אקדמי יחיד בחו"ל, באחד מן התנאים:
 1. המוסד השני משתתף במימון הכנס
 2. המוסד השני מתחייב לממן ולארגן בעתיד כנס משותף עם חוקרי האוניברסיטה העברית

הוועדה תיתן עדיפות למתן תמיכה במקרים הבאים:

 • לכנסים המאורגנים בנושא בעל חשיבות לאוניברסיטה
 • לכנסים המתקיימים בין כותלי האוניברסיטה העברית
 • לכנסים המאורגנים על ידי חוקרים מכמה פקולטות באוניברסיטה
 • לכנסים הנתמכים על ידי קרנות תחרותיות חיצוניות (למשל ISF, BARD)
 • לכנסים שיציגו שיתוף של חוקרים צעירים

​​הוועדה לא תשקול מתן תמיכה במקרים הבאים:

 • לכנסים של חוקרים מהארץ בלבד (כנסים מקומיים) או לכנסי בוגרים למיניהם
 • לכנסים של גופים שלהם מקור כספי פנימי המיועד לכנסים (כגון המכון ללימודים מתקדמים)
 • לאותו כנס פעמיים, כולל בשנים שונות
 • פנייה מאותה קבוצת חוקרים באותה שנה
 • כנס ובו פחות מ 6 מרצים מחו"ל
 • כנס שלא הוגש לדיון במסגרת לוח הזמנים של מפגשי הועדה.